Cennik

Ceny za świadczone usługi są ustalane indywidualnie z każdym Klientem, dopasowując ofertę do potrzeb Państwa działalności.

Poniższy cennik nie stanowi oferty – ma jedynie charakter orientacyjny. Dla podatników czynnych VAT są to ceny netto bez podatku VAT

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodówpodmiotod 100,00 zł
Księgi handlowepodmiotod 500,00 zł
Księgi handlowe stowarzyszeń i fundacjipodmiotod 200,00 zł
Ewidencje ryczałtowepodmiotod 70,00 zł
Płace i ZUS
– Liczba osób zatrudnionych (etat + umowy cywilnoprawne) od których pobrano podatek/składki w danym miesiącu
osoba20,00 zł
Porady i opinie z zakresu prawa podatkowego1 godz.50,00 zł
Sprawozdania GUS lub innekpl.od 50,00 zł
Brutto
Zeznania roczne (bez załączników)1 szt50,00 zł
Zeznania roczne – załącznik1 szt10,00 zł

Cennik obowiązuje od 1.01.2018 roku