Zasady współpracy

 1. Podpisanie umowy rozpoczyna współpracę pomiędzy klientem a naszym biurem rachunkowym.
 2. Do dnia 10-go każdego miesiąca klient dostarcza do naszego biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc.
  Na życzenie klienta dokumenty mogą być również odbierane przez naszego pracownika z siedziby firmy.
 3. Na podstawie dokumentacji nasi pracownicy sporządzają:
  • lisy płac, deklaracje ZUS oraz inne niezbędne dokumenty i przekazują je Państwu e-mailowo, tradycyjnie do odbioru w siedzibie biura rachunkowego lub informacje przekazywane są telefonicznie.
  • deklaracje podatkowe i przekazują je do właściwych Urzędów Skarbowych.
  • inne raporty zgodnie z umową.
 4. Po weryfikacji i wprowadzeniu otrzymanego kompletu dokumentów księgowych informujemy Państwa telefonicznie, e-mailowo lub osobiście o wyniku finansowym i wysokości podatków.
 5. W przypadku kontroli pracownicy naszego biura rachunkowego reprezentują Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS.
 6. Dokumenty po zaksięgowaniu mogą być Państwu oddane lub mogą pozostać do zamknięcia roku podatkowego w siedzibie naszego biura rachunkowego w zależności od Państwa oczekiwań.